Værktøj og arbejdsmetoder – PCB

PCB-forurenede materialer fjernes med de arbejdsmetoder, der udvikler mindst mulig støv. 

Brug af maskiner skal så vidt muligt undgås.

Er det nødvendigt at bruge maskiner, så vælg langsomtgående værktøj i kombination med processug, der fjerner støv ved kilden.

Brug kun maskiner med direkte udsug monteret på en H-mærket støvsuger med afkast til det fri. Vær opmærksom på, at bor kan etableres med sugestuds.

Fuger

Fuger omkring vinduer og døre kan ofte skæres fri med en skarp kniv. Hvis muligt skrues karmens fastgørelser ud, og karmen udtages. Alternativt skæres karmen igennem med håndsav eller mekanisk/elektrisk skæreværktøj. Undgå at skære i fugen.

Murværk

PCB-forurenet murværk og fugerester fjernes ved slibning eller skæring. Maskiner skal forsynes med processug.

Anvend ikke vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB.

Maling

PCB-holdig maling fjernes med slibning, fræsning eller sandblæsning. Arbejdsprocesserne er meget støvende, og der skal tages forholdsregler for at undgå spredning af støv. Er der trængt PCB ned i betonoverfladen, benyttes betonfræser/-sliber. Sliber og fræser forsynes med processug.

Termoruder

Termoruder samles på en særlig indrettet arbejdsplads, og forseglingslisten omkring ruden skæres fri med glasskærer eller ruden slås itu, så forseglingslisten kan bortskaffes som PCB-affald. Der anvendes sikkerhedsbriller og skærefaste handsker.

Kondensatorer og elektronik

PCB-holdige kondensatorer i lysstofarmaturer fjernes samtidig med fjernelsen af lysstofrør.