Værktøj og arbejdsmetoder – klorerede paraffiner

Materialer forurenet med klorerede paraffiner fjernes med de arbejdsmetoder, der udvikler mindst muligt støv.

Undgå brug af hurtigtgående værktøj, som kan opvarme materialet og dermed forøge afdampningen.

Er det nødvendigt at bruge maskiner, så vælg langsomtgående værktøj i kombination med processug, der fjerner støv ved kilden.

Brug kun håndværktøj og maskiner med direkte udsug monteret på en H-mærket støvsuger med afkast til det fri. Vær opmærksom på, at bor kan etableres med sugestuds.

Fuger

Fuger fjernes om muligt med en kniv el. lign.

Maling

Afskrabning eller slibning af maling med mindst støvende metoder enten vha sug eller ved befugtning med vand.