Værktøj og arbejdsmetoder – bly og andre tungmetaller

Brug de arbejdsmetoder, der udvikler mindst muligt støv og dampe. Undgå brug af varmepistol og andre metoder, der varmer materialerne op, da de kan få bly og kviksølv til at fordampe. 

Nedtag byggematerialer med bly og andre tungmetaller forsigtigt, så de ødelægges mindst muligt. Undgå at materialet falder ned og går i stykker, men opsaml det umiddelbart i forbindelse med demonteringen.

Støv og dampe skal fjernes ved kilden.

Byggematerialer med bly og andre tungmetaller skal så vidt muligt fjernes uden brug af maskiner. Er det nødvendigt at bruge maskiner, så vælg langsomtgående værktøj i kombination med processug.

Brug kun håndværktøj og maskiner med direkte udsug monteret på en H-mærket støvsuger med afkast til det fri. Vær opmærksom på, at bor kan etableres med sugestuds.

Sørg for opsamling og deponi af det forurenede vand, hvis der anvendes vandkøling til skæreværktøjet.