Tidslinje for forekomst af farlige stoffer i gamle byggematerialer

 

Før 1900

 

1910

 

1920

 

1930

 

1940

 

1950

 

1960

 

1970

 

1980

 

1990

 

2000

 

2010

 

2020

 

Bly og andre tungmetaller

2001

Bruges delvist

 

PCB

1977

               

 

KP

2002

Bruges delvist

 

Gammel mineraluld

1997

       

 

Asbest

1989