Sundhedsfaren ved klorerede paraffiner

C12-KP er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

C12-KP og mellemkædede KP kan give fosterskader og skade børn, der ammes. I fag, hvor der er ansat kvinder, skal man derfor være særligt opmærksom.

Langkædede KP anses ikke for sundhedsskadelige.