Sundhedsfaren ved gammel mineraluld

Mineraluldsfibre kan fremkalde kløe og udslæt på huden, især hvor tøjet slutter tæt om fx hals og håndled. Mineraluldsfibre irriterer øjnene, og kan give svie og tilstopning i næsen og svie i halsen.

Mineraluld produceret før 1997 er af EU blevet klassificeret som muligt kræftfremkaldende (harmoniseret klassificering i bilag VI til CLP-forordningen). WHO’s internationale kræftforskningsinstitut vurderer dog, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at vurdere, om gammel mineraluld kan klassificeres som kræftfremkaldende eller ej (gruppe 3).