Sundhedsfaren ved bly og andre tungmetaller

Sundhedsfaren ved bly

Udsættelse for bly gennem længere tid, eller kortvarigt for høje koncentrationer, kan give:

  • Skader på nervesystemet og hjernens funktioner.
  • Blodmangel.
  • Skader på nyrerne.
  • Nedsat forplantningsevne hos mænd og kvinder.
  • Fosterskader.
  • Påvirkning af mave-/tarmfunktionen.

Alle uorganiske blyforbindelser som fx blychromat er desuden optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer.

Undersøgelser af familier til ansatte, der arbejder regelmæssigt med bly, har vist en øget koncentration af bly i blodet.

Hvordan optages bly?

Bly optages i kroppen gennem munden, hvor blyholdigt støv eller dampe enten indåndes eller sluges. Blyholdigt støv på hænderne, kan komme ind i munden, når man ryger eller spiser. Bly kan desuden optages i kroppen gennem slimhinder og rifter, sår eller lignende. Personlig hygiejne er derfor meget vigtig.  Det tager 30 dage, før halvdelen af en mængde bly optaget i kroppen er udskilt fra blodet igen. Hvis kroppen tilføres bly hurtigere end det bliver udskilt, vil der ske en ophobning i knogler og organer.

Andre tungmetaller i byggeriet

Tungmetallerne har det tilfælles, at de ophobes i kroppen gennem mange år. 

TungmetalSundhedsfarerPåvirkning
ArsenKræftfremkaldende. Kan give skader på hud, nerver, lever, mave og tarmkanal.Gennem luften ved indånding af støv og ved indtagelse. Hudkontakt.
CadmiumKan give skader på nyrer og knogler.Ved indånding af støv og indtagelse.
ChromKræftfremkaldende. Kan give allergi ved hudkontakt.Gennem luften ved indånding. Hudkontakt.
NikkelKan give allergi.Hudkontakt.
KobberIngen særlige sundhedsfarer udover støv og partikler i almindelighed.Indånding af støv og partikler. Hud- og øjenkontakt med støv.
KviksølvKan give skader på nyrer og nervesystem. Allergi. Fosterskader.Gennem luften ved indånding af støv og dampe. Indtagelse. Hud- og øjenkontakt.
ZinkIngen særlige sundhedsfarer udover støv og partikler i almindelighed.Indånding af støv og partikler. Hud- og øjenkontakt med støv.

Zink

Zink ophobes ikke i kroppen, som andre af tungmetallerne gør. Zink udgør ligesom kobber en fare for miljøet, og derfor stiller kommunerne krav om særlig håndtering af zink- og kobberholdigt byggeaffald. Sundhedsfaren er den samme som for støv og partikler i almindelighed, som kan give skader på luftvejene og irritere øjne og hud. Påvirkningen fra støv og partikler sker gennem luften ved indånding og ved direkte kontakt med øjne og hud.