Særligt for gravide og ammende, som kan blive udsat for farlige stoffer i gamle byggematerialer

Hvis du planlægger at blive gravid, så skal du være opmærksom på følgende stoffer:

Bly og andre tungmetaller kan nedsætte forplantningsevne hos mænd og kvinder.
PCB kan skade forplantningsevnen hos mænd.

Hvis du er gravid eller ammende, så skal du være opmærksom på følgende stoffer:

Bly og andre tungmetaller kan medføre fosterskader.
Bly, kviksølv, cadmium og arsen, kan overføres til det ammende barn via modermælken.

PCB udgør en særlig risiko for spædbørn, kan give fosterskader og kan overføres til det ammende barn via modermælken).

Klorerede paraffiner (KP) kan medføre fosterskader og kan overføres til det ammende barn via modermælken. Gælder både C12-KP og mellemkædede KP.

Gammel mineraluld udgør ikke en særlig risiko for gravide og ammende, som skal beskyttes på samme måde som andre ansatte, der arbejder med gammel mineraluld.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige risici eller andre belastninger for gravide og ammende forbundet med arbejdet med gammel mineraluld. Det kan være tunge løft, arbejde med personlige værnemidler eller udsættelse for andre kemiske stoffer og materialer.

Asbest udgør ikke en særlig risiko for gravide og ammende, som skal beskyttes på samme måde som andre ansatte, der arbejder med asbest.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige risici og andre belastninger for gravide og ammende forbundet med arbejdet med asbest. Det kan være tunge løft, arbejde med personlige værnemidler eller udsættelse for andre kemiske stoffer og materialer.