Rengøring – klorerede paraffiner

Arbejdsområdet rengøres løbende. Det betyder, at materiale som løse rester, slibestøv, affræsninger og lignende, der indeholder klorerede paraffiner (KP), opsamles og emballeres, så spredning undgås. Om nødvendigt efterfulgt af støvsugning.

Indendørs såvel som udendørs skal der gøres grundigt rent efter arbejdet.

Arbejdsområdet støvsuges med H-mærket støvsuger med afkast til det fri.

KP-holdigt støv på værktøj fjernes ved støvsugning på arbejdsstedet, inden det tages ud af området.

Afskærmningen fjernes, når arbejdsområdet er ryddet og rengjort.