Rengøring – gammel mineraluld

Arbejdsstedet skal holdes rent og ryddeligt for at begrænse støvudvikling fra affald og spild.

Rengøring skal ske ved støvsugning med en H-mærket støvsuger med afkast til det fri.

Gammel mineraluld lægges direkte i affaldsposer (mindst 0,095 mm tyk).