Rengøring – bly og andre tungmetaller

Arbejdsområdet rengøres løbende. Det betyder, at materiale som løse rester, slibestøv, affræsninger og lignende, der indeholder bly eller andre tungmetaller, opsamles og emballeres, så spredning undgås. Om nødvendigt efterfulgt af støvsugning.

Ved opgavens afslutning skal alt støvsuges, det gælder også støvvægge og sluser, før afskærmningen tages ned.

Ved rengøring af stillads startes støvsugningen fra øverste dæk og nedefter. Vær opmærksom på at støvsuge alle stilladsdele særligt konsoljern.

Værktøj rengøres ved støvsugning på arbejdsstedet.

Støvsugeren skal være H-mærket med afkast til det fri.

Spise- og omklædningsrum rengøres dagligt. Husk at instruere om sikker håndtering af bly og andre tungmetaller i forbindelse med rengøring.

På byggepladser og skiftende arbejdssteder kan støvmålinger bruges til at sikre, at slutrengøringen har været grundig nok. Viser målingen, at der ikke er bly, kan arbejdsområdet overdrages til næste led i byggesagen.