Personlige værnemidler – gammel mineraluld

Handsker

Der skal anvendes støvafvisende handsker, som beskytter mod kontakt med fibrene.

Overtræksdragt

Der skal anvendes tætsluttende, støvafvisende dragt med hætte og handsker.

Beskyttelsesbriller

Der skal anvendes tætsluttende øjenværn, som beskytter mod støv og fibre i øjnene fx ved arbejde over hovedhøjde. 

Åndedrætsværn

Der anvendes egnet åndedrætsværn med P2-filter. På lofter og skunkrum, hvor der skal træffes nødvendige ventilationsmæssige foranstaltninger, er der risiko for, at der hvirvles mere støv op, eller der kan være dårlig plads til slangen. I dette tilfælde anvendes turbomaske i form af en helmaske med P2-filter eller en halvmaske med P2-filter plus beskyttelsesbriller.

Der kan anvendes filtermaske med P2-filter ved kortvarigt arbejde (under 3 timer om dagen). Hvis arbejdet varer over 3 timer, skal der bruges en turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.

Ved arbejde på loftrum under asbestholdige tage skal valg af åndedrætsværn også tage højde for denne risiko.