Om sitet

Asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld (før 1997), bly og andre tungmetaller i gamle byggematerialer udgør fortsat en risiko ved nedrivnings- og renoveringsopgaver, hvis de ikke opdages, og arbejdet ikke planlægges og udføres efter Arbejdstilsynets regler. Stofferne findes i en lang række byggematerialer som fliseklæb, rørisolering, maling, fugemasse, isoleringsmaterialer m.m., og kan medføre alvorlige helbredseffekter som kræft, hjerne- og nerveskader, luftvejslidelser og reproduktionsskader for de håndværkere, der udfører arbejdet, og for de personer eller beboere, der opholder sig i nærheden.

Indhold

Hjemmesiden er et visuelt opslagsværk, som gør det let at finde frem til byggematerialerne og forebygge mulige arbejdsmiljøproblemer.

Hjemmesiden indeholder:

  • Billeder og beskrivelser af byggematerialer, tidsperioder og sundhedsfarer
  • God praksis for forundersøgelser
  • Faktaark som beskriver sikker og forsvarlig udførelse af arbejdet
  • Krav og regler

Målgrupper

Hjemmesiden henvender sig til bygherrer, projekterende, rådgivere, arbejdsgivere og ansatte i bygge- og anlægsbranchen, samt til private boligejere, der udfører håndværksarbejdet selv eller hyrer håndværkere. Ansatte og arbejdsgivere indenfor transport og håndtering af bygge- og anlægsaffald kan også bruge hjemmesiden til at identificere risikoen ved forskellige typer affald.

Parterne bag

Det er Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg, der sammen med Branchefællesskabet for Transport, Service, Turisme og Jord til Bord står bag hjemmesiden. Det er beskæftigelsesministeren og en arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets parter, der har peget på behovet for at sætte forebyggende ind overfor farlige stoffer i byggematerialer som led i anbefalinger om nye initiativer, så færre udsættes for asbest.

Arbejdstilsynet har gennemgået sitet

Arbejdstilsynet har haft indholdet på dette site til gennemsyn og finder, at det indhold, herunder tekst og billeder, der knytter sig til arbejdsmiljøforhold, opfylder de krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet indholdet, som det foreligger, og gør opmærksom på, at der kan være arbejdsmiljøproblemstillinger og -krav, der ikke er behandlet. Arbejdstilsynet har gennemgået indholdet i overensstemmelse med regler og praksis pr. november 2020. Arbejdstilsynets gennemgang omfatter ikke materialerne under formidling på dette site. Disse materialer er efterfølgende udarbejdet af BFA Bygge og Anlæg.