Hygiejneforanstaltninger – PCB

Der skal være adgang til håndvask samt omklædning med adskilt opbevaring af arbejdstøj og gangtøj og bad med varmt og koldt vand. Hvis der holdes frokostpause, skal der være særskilt spiserum, der ikke må forurenes. Der må ikke ryges, drikkes eller spises i arbejdsområdet.

Sørg for god personlig hygiejne og løbende, grundig rengøring af spise-, omklædnings- og baderum. Husk instruktion af rengøringspersonale.

Ved alle pauser skal man vaske hænder, underarme og ansigt, inden man ryger, drikker, spiser eller går på toilettet.

Ved særligt støvende arbejde kan det desuden være nødvendigt at gå i bad og skifte tøj ved arbejdstids ophør.