Hygiejneforanstaltninger – bly og andre tungmetaller

Det er vigtigt at holde en god hygiejne, så personer, der arbejder med bly og andre tungmetaller, bliver udsat mindst muligt for det. Fx overføres bly nemt fra hænderne til næsen eller munden og kan optages gennem huden via rifter, sår eller lignende. Se mere under Sundhedsfaren ved bly og andre tungmetaller.

Udarbejdelse af hygiejneprocedurer og et effektivt tilsyn med at de følges, er sammen med valg og brug af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og værnemidler helt centralt for at minimere udsættelsen for bly og andre tungmetaller. Pauser og frokost skal afholdes i et område uden risiko for påvirkning med bly og andre tungmetaller. Det er derfor heller ikke tilladt at ryge, spise og drikke på arbejdsstedet, ligesom opbevaring af tobaks-, drikke- og fødevarer inden for arbejdsområdet er forbudt.

Instruktion i god håndhygiejne og korrekt vask af hænder.


Når man forlader arbejdsområdet for at ryge, spise eller drikke, er det vigtigt at vaske hænder, underarme og ansigt grundigt. Det kan være en fordel at placere vaskefaciliteter, så de er umiddelbart tilgængelige ved arbejdsstedet.

Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt. Det kan være nødvendigt at tage bad før frokost og ved arbejdstids ophør, hvis der er tale om en stor udsættelse ved arbejdet. 

Adgang til og fra arbejdsområdet skal ved støvende arbejde ske gennem et slusesystem med undertryk fx en tre-kammersluse. Det første kammer er til at rense overtræksdragt, åndedrætsværn og evt. værktøj, det andet kammer er til at tage overtræksdragt af og på, og det tredje kammer er til at tage åndedræsværn af og på. Bade- og omklædningsfaciliteter skal placeres så tæt på slusen som praktisk muligt.

Når arbejdsområdet forlades, er det vigtigt at efterlade personlige værnemidler i slusen, så støv med bly og andre tungmetaller ikke forurener uden for arbejdsområdet. Dette gælder også værktøj, mobiltelefoner og lignende, der om nødvendigt skal renses, inden de fjernes fra arbejdsområdet.

Spise- og omklædningsrum skal løbende rengøres. Husk instruktion i sikker håndtering af bly og andre tungmetaller i forbindelse med rengøring.