Hvordan ser PCB ud?

Man kan ikke direkte se, om en fuge, en maling eller en termorude indeholder PCB, men hvis bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, bør man være på vagt. Hvis bygningen er fra perioden, hvor der kan være benyttet PCB, skal der laboratorieanalyser til at udelukke mistanken om PCB.

PCB-fuger er enten elastiske eller plastiske. De er produceret i flere farvevarianter, men mest udbredt er grå og sorte fuger.

Den mest udbredte fugetype med PCB er polysulfidfuge. Denne fugetype er kun anvendt udendørs, da den har en svag lugt af rådne æg. Hvis man skærer i en polysulfidfuge med en kniv, så vil den stadig lugte svagt af rådne æg.

Andre fugetyper lugter ikke, og hvis fugen er fra perioden 1950-1977, skal der tages en prøve for at konstatere, om den indeholder PCB.

Fuger kan være skjult bag andre materialer eller være overmalede.

PCB i lysstofarmaturer ligner olie og findes i kondensatorer. Anvendelsen blev forbudt i 1986. Man skal ikke komme i kontakt med olien fra lækkende kondensatorer.