Hvordan ser klorerede paraffiner ud?

Man kan ikke se med det blotte øje, om en fuge eller maling indeholder klorerede paraffiner (KP) eller hvilken type KP, der er tale om. Skal man arbejde med nedrivning, renovering eller vedligeholdelse i bygninger fra perioden 1950-2012, kan der forekomme KP i bl.a. fugematerialer, maling og lim. Hvis bygningen eller bygningsdelen er fra den periode, hvor fugerne kan indeholde KP, skal der laboratorieanalyser til at afdække evt. indhold af KP, herunder de kortkædede.