Hvor findes PCB?

PCB kan bl.a. forekomme i følgende bygningsdele og -materialer:

AnvendelsesperiodeForekomst
1950-1977Elastiske og plastiske fuger indvendigt og udvendigt:
 • Omkring vinduer og døre
 • Mellem facadeelementer af beton
 • Mellem bygningselementer, fx altaner, trapper og tilbygninger (dilatationsfuger)
 • I vådrum
1967-1973Termoruder:
 • Forseglingslim
 • Kantforsegling
 • Fugebånd
1950-1977Beton- og gulvmaling:
 • Hvor der stilles store krav til slidstyrke og vejrbestandighed, som fx på svalegange
 • Som skridsikring på stål og beton.
1950-1986Elektriske komponenter:
 • Lysstofarmaturer
 • Olieholdige transformatorer
 • Olieholdige kondensatorer

PCB kan sprede sig til andre bygningsdele

PCB er et flygtigt stof, som kan vandre fra fx fuger eller maling ind i tilstødende murværk og karme. Der er eksempler på, at PCB er vandret fra en forurenet fuge ind i den omgivende beton og derfra tilbage i en nyrenoveret fuge.

PCB kan også dampe af og sprede sig gennem luften til overflader og bygningsdele. Udsættelse for PCB kan ske ved bearbejdning af bygningsdele, som ikke oprindeligt har indeholdt PCB. Når bygningsdele med PCB opvarmes, stiger afdampningen.  Det kan fx være ved slibning eller skæring, hvor materialet opvarmes. PCB fra lækkende kondensatorer kan fordampe og give høje koncentrationer i bygningsdele og indeklima.