Hvor findes klorerede paraffiner?

Klorerede paraffiner (KP) findes i bygninger fra perioden 1950-2012. I langt størsteparten af byggeriet er C12-KP anvendt som blødgører i fuger udvendigt på bygninger. KP findes i:

  • Fuger omkring vinduer og døre
  • Rustbeskyttende maling og grundmaling
  • Lime

KP er mindre flygtige end PCB, men C12-KP kan bevæge sig fra en fuge og ind i nabomaterialer som vindueskarme af træ og omgivende beton.

KP i nye produkter

Selvom KP er udfaset, indgår de stadig i enkelte produkter, som anvendes i branchen. Det er fx:

  • Fugemidler (skum og tætningsmidler)
  • Malinger

Kun produkter med mindre end 1% C12-KP må anvendes, markedsføres og produceres. Anvendelse af fugemasser med C12-KP kræver en forhåndsgodkendelse fra Arbejdstilsynet. Der kræves dog ikke forhåndsgodkendelse ved brug af C12-KP i fx kølesmøremidler, maling og lime, men brugen er omfattet af kræftbekendtgørelsens almindelige bestemmelser.

Hvis der indgår KP i et nyt produkt, skal man:

  • Forsøge at erstatte produktet med et mindre farligt produkt
  • Hvis det ikke er muligt, skal der tages de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandørens sikkerhedsdatablade beskriver farerne ved de enkelte produkter, og hvordan man kan beskytte sig.