Hvor findes gammel mineraluld?

Gammel mineraluld er anvendt til bygningsisolering og findes især følgende steder:

  • Lofter og tagrum
  • Krybekældre
  • Skunkrum
  • I skillevægge
  • Under gulve

Man kan blive udsat for fibre fra gammel mineraluld ved arbejde med nedrivning, renovering og vedligehold i bygninger fra før 1997.

Gammel mineraluld kan desuden indeholde byggestøv, som hvirvles op under arbejdet. Man skal derfor beskytte sig både mod fibre og støv, når man skal flytte eller fjerne mineralulden. På loft- og tagrum under asbesttage kan der være asbest i den gamle mineraluld. I dette tilfælde skal arbejdet udføres efter de særlige regler for arbejde med asbest.

Særligt støvende arbejde, som fx nedrivning af gammel mineraluld, skal indgå i plan for sikkerhed og sundhed, så det bl.a. sikres, at arbejdet foregår adskilt fra andet arbejde i fællesområderne.