Hvor findes bly og andre tungmetaller?

Bly forekommer i forskellige typer af produkter og byggematerialer, hvoraf mange er blevet forbudt i perioden 2001-2007. Bly kan derfor forekomme i bygninger fra før 2001-2007. Bly i fx maling er blevet produceret gennem flere hundrede år. I skemaet herunder er der en oversigt over, hvornår forskellige anvendelser er blevet forbudt. Vær opmærksom på, at bly fortsat kan forekomme på fredede og bevaringsværdige bygninger efter 2001-2007, fordi det er muligt at få en særlig tilladelse til at anvende bly på disse bygninger.

ProduktAnvendelseAnvendelsesperiode
Inddækninger (metallisk bly)
Forbudt (taginddækninger) pr. 1. marts 2001. Forbudt (inddækninger) pr. 1. december 2002.
Forbudt til reparation samt i forbindelse med om- og tilbygning på huse pr. 1. november 2007.
Termoruder (metallisk bly)Kantforseglinger i termoruder. Mest udbredt i termoruder fra 1950- og 60’erne. Bly i termoruder blev senere afløst af aluminium.Forbudt pr. 1. marts 2001 (i praksis udfaset før 1970).
Pakninger (metallisk bly)Pakninger i samlinger af faldstammer og kloakrør af støbejern.Forbudt pr. 1. marts 2001 (i praksis udfaset før 1980).
Forbudt i nybyggeri pr. 1. december 2002.
Kabler (metallisk bly)Overfladekapper på elektriske kabler. Særligt jord- og telefonkabler.Forbudt pr. 1. november 2007.
GlasurerPå tegl, mursten og klinker, farvede toiletter og håndvaske.Blyholdig glasur anvendes stadig. Alternativer, der giver den samme tæthed over for indtrængning af vand på langt sigt, er endnu ikke udviklet. Tilladt indtil videre.
Maling, blyhvidt (blyforbindelser)På træværk indendørs og udendørs. På vinduer, facader, altaner, vægge, lofter, rækværk og installationer. Forbudt pr. 1. marts 2001. Det vurderes, at blyhvidt blev anvendt frem til omkring 1980.
Maling, blymønje (blyforbindelser)På træværk og jerndele indendørs og udendørs. På vinduer, facader, altaner, vægge, lofter, rækværk og installationer. Forbudt pr. 1. marts 2001.
PVCSom stabilisator i plast.Forbudt pr. 1. marts 2001 (i praksis udfaset i sidste halvdel af 1990´erne).
Strålingsafskærmning i vægge og vinduerAnvendes stadig som afskærmning mod radioaktiv stråling fx i røntgenrum på hospitaler og i laboratorier.Tilladt indtil videre.

Andre tungmetaller i byggeriet

Flere tungmetaller forekommer ofte samtidigt i byggematerialer. Hvis der er konstateret fx bly i en maling eller en gulvbelægning, så er det sandsynligt, at andre af tungmetallerne også forekommer.

Der er stor forskel på, hvornår tungmetallerne er blevet forbudt at anvende i byggematerialer, og hvilke anvendelser forbuddene gælder. Nogle tungmetaller anvendes fortsat. 

Af listen herunder fremgår det, hvornår de enkelte tungmetaller er blevet anvendt, men da der er stor variation mellem byggematerialerne, så er det vigtigt at få lavet gode forundersøgelser:

TungmetalAnvendelse (ikke udtømmende)Anvendelsesperiode
ArsenTapet, maling og imprægneret træ.Forbudt fra 1997. Forbudt til trykimprægnering fra 1993.
CadmiumGlaseret tegl, vinyl, linoleum, og farvepigmenter i byggematerialer fx maling.Fra 1983 forbudt i farvepigmenter m.m. Anvendes fortsat i begrænset omfang, da det er et følgestof til zink, som fortsat anvendes. 
ChromCement, beton, mørtel og trykimprægneret træ.Anvendes fortsat i byggematerialer, som tilsætning til maling samt som metallegeringer. Fra 2006 er chrom VI i cement begrænset af REACH, men begrænsningen er ældre. Fra 1996 anvendes chrom, som følge af en frivillig aftale i branchen, ikke længere til trykimprægnering af træ i Danmark. 
KobberTage og inddækninger, trykimprægneret træ, vandrør og radiatorer.Anvendes fortsat
KviksølvCement og maling.Kviksølv og kviksølvholdige produkter blev forbudt at importere og sælge i 2003.
NikkelMaling.Anvendes fortsat.
ZinkInddækninger og tagrender, maling.Anvendes fortsat.