Hvad er PCB?

PCB er en gruppe kemiske stoffer, der har været anvendt i bygningsmaterialer bl.a. som blødgører i fugemasser, i kantforsegling, kit og fugebånd i termoruder, i slidstærke malinger på fx beton og gulvbelægninger (for at give sejhed i overfladen og gøre den velegnet til skridsikring) og i elektriske komponenter som fx lysstofarmaturer, hvor det indgår i oliefyldte transformatorer og kondensatorer.

PCB er en forkortelse for polychlorerede biphenyler.