Hvad er klorerede paraffiner?

Klorerede paraffiner (KP) er en gruppe af kemiske forbindelser, som har været anvendt siden 1950 i bl.a. fugemasser, lim og maling på grund af stoffernes blødgørende og brandhæmmende egenskaber. Fra slutningen af 1970’erne steg anvendelsen, da KP blev anvendt som erstatning for PCB i fx fugemasser.

KP kan opdeles i kortkædede (C12-KP), mellemkædede og langkædede. Fra 2012 har det været forbudt at anvende, markedsføre og producere produkter med C12-KP med undtagelse af produkter med indhold under 1%. Udfasningen startede dog allerede i 2002.

C12-KP er de mest sundhedsskadelige, og de skal håndteres på samme måde som PCB.

Mellem- og langkædede KP håndteres med almindelige foranstaltninger i forhold til støvende arbejde. 

Vær dog opmærksom på, at der er en særlig risiko for gravide og ammende ved de kort- og mellemkædede KP.