Hvad er bly og andre tungmetaller?

Bly er et naturligt forekommende tungmetal, som har været brugt i århundreder til forskellige formål bl.a. i byggematerialer. Bly optræder i byggeriet som:

  • Metallisk bly, som bl.a. har været brugt til inddækninger, i termoruder, pakninger, kabler og beskyttelse mod stråling.
  • Blyforbindelser, i fx maling, glasurer og plast.

Brug af bly i byggeriet blev forbudt mellem 2001 og 2007. Det er fortsat tilladt at anvende blyholdige glasurer på fx tegl, mursten, klinker og farvet sanitet. Bly anvendes fortsat som afskærmning mod radioaktiv stråling fx i røntgenrum på hospitaler og laboratorier.

Andre tungmetaller i byggeriet

Andre tungmetaller forekommer også i byggeriet, det er fx:

  • Arsen i tapet, maling, imprægneret træ, elastiske fuger og fugeskum.
  • Cadmium i glaseret tegl, vinyl, linoleum, cement og farvepigmenter i byggematerialer. Cadmium har som bly været anvendt til beskyttelse mod stråling.
  • Chrom i cement, beton, mørtel og trykimprægneret træ.
  • Kobber i tage, inddækninger, trykimprægneret træ, maling, vandrør og radiatorer.
  • Kviksølv i cement og maling.
  • Nikkel i maling.
  • Zink i tage, inddækninger og maling.

Alle tungmetallerne har været kendt og anvendt langt tilbage som fx pigmenter i maling. Nogle af dem anvendes stadigvæk. Se mere om hvornår de blev anvendt under Hvor findes bly og andre tungmetaller?