Forundersøgelser for PCB

Det kan være dyrt ikke at være forberedt på PCB i en bygning, fordi arbejdet må stå stille, mens man foretager undersøgelser og udfører PCB-sanering. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så ansatte ikke kommer i kontakt med PCB.

Da PCB kan vandre fra fx en fuge til tilstødende byggematerialer eller sprede sig til andre byggematerialer og overflader gennem luften, skal man også være opmærksom ved nedrivning, renovering eller bearbejdning af andre byggematerialer og overflader end dem, der er produceret med PCB.

Forundersøgelser for PCB udføres for, at arbejdet kan planlægges sikkert og sundt, og før en nedrivning, renovering eller ombygning sættes i gang. Forundersøgelser skal udføres i de tidlige faser af et byggeprojekt, så der kan tages højde for PCB-forekomsterne allerede i projekterings- og udbudsfasen. Der skal udføres forundersøgelser i alle tilfælde, hvor der er en begrundet mistanke om, at der kan være bly og andre tungmetaller. Bliver der ikke lavet forundersøgelser, skal entreprenøren tage forholdsregler, som om der er PCB-forurening, hvilket kan medføre ekstra omkostninger for bygherren.

Hvad er en forundersøgelse?
Hvem skal udføre forundersøgelser?
God praksis ved forundersøgelser
Prøvetagning
Giv din viden videre