Forundersøgelser for klorerede paraffiner

Man kan ikke umiddelbart se, om en fuge eller maling indeholder klorerede paraffiner (KP). Det er derfor nødvendigt at analysere en materialeprøve for at fastslå dette. Står man over for en renoveringsopgave, der omfatter fugemasser, eller rustbeskyttende maling eller lime fra perioden 1950 til 2012, er det rådgivers pligt at informere bygherre om behovet for forundersøgelser. KP er særligt blevet anvendt i fugemasser fra 1977 som erstatning for PCB. Hvis det påvises, eller det ikke kan afkræftes, at der er KP, og især C12-KP, skal der i arbejdet tages højde for dette. Se også Forundersøgelser for PCB.