Forundersøgelser for gammel mineraluld

Det er ikke muligt at se, om der er tale om gammel mineraluld. Kun bygningens alder og alderen på evt. ombygninger og renoveringer kan give en indikation af, om der er tale om gammel mineraluld.

Det kan ved mikroskopi på et akkrediteret laboratorium afgøres, om der er tale om gammel mineraluld.

Ved arbejde med gammel mineraluld på loftrum under asbestholdige tage skal forundersøgelser omfatte analyse for asbestfibre.