Forundersøgelser for bly og andre tungmetaller

Det kan være dyrt ikke at være forberedt på bly eller andre tungmetaller i en bygning, fordi arbejdet må stå stille, mens man foretager undersøgelser og udfører sanering. Da kviksølv kan afdampe og spredes gennem luften, skal man også være opmærksom ved nedrivning, renovering eller bearbejdning af andre byggematerialer og overflader end dem, der er produceret med kviksølv. 

Forundersøgelser for bly og andre tungmetaller udføres for, at arbejdet kan planlægges sikkert, og før en nedrivning, renovering eller ombygning sættes i gang. Forundersøgelser skal udføres i de tidlige faser af et byggeprojekt, så der kan tages højde for forekomsterne allerede i projekterings- og udbudsfasen. Der skal udføres forundersøgelser i alle tilfælde, hvor der er en begrundet mistanke om, at der kan være bly og andre tungmetaller. Bliver der ikke lavet forundersøgelser skal entreprenøren tage forholdsregler, som om der er forurening, hvilket kan medføre ekstra omkostninger for bygherren.

Hvad er en forundersøgelse?
Hvem skal udføre forundersøgelser?
God praksis ved forundersøgelser
Prøvetagning
Andre metoder til bestemmelse af bly og andre tungmetaller
Giv din viden videre