Ansvar og pligter ved arbejde med farlige stoffer i gamle byggematerialer

Herunder kan du læse mere om aktørernes ansvar og pligter ved nedrivnings-, renoverings- og vedligeholdelsesarbejde, hvor der er farlige stoffer i gamle byggematerialer.
Særligt for byggeprojekter, hvor der er risiko for udsættelse for asbest, kan du læse mere om ansvar og pligter under Asbest i byggeprojekter – hvem skal gøre hvad, hvornår?

Bygherrens ansvar og pligter
Projekterende og rådgivers ansvar og pligter
Entreprenørens ansvar og pligter
Arbejdslederens ansvar og pligter
De ansattes ansvar og pligter
Før arbejdet går i gang