Afgrænsning, afspærring og afskærmning af arbejdsområdet – klorerede paraffiner

Det er vigtigt, at klorerede paraffiner (KP) ikke spredes.

Skiltning

Det kan på baggrund af en kemisk risikovurdering være nødvendigt med advarselsskilte om arbejde med KP ved indgangen til arbejdsområdet. Skiltningen skal også omfatte rygeforbud.

Afskærmning af arbejdsområdet

Før saneringsarbejde går i gang, skal arbejdsområdet afgrænses og afskærmes med midlertidige støvvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet med afkast til det fri.

Læg en plastik/fiberdug under arbejdsstedet eller tilrig en opsamlingsvugge, så forurenede materialer og støv kan opsamles. Ved udendørs arbejde på stillads kan en grundig afdækning af stilladsdækket gøre det lettere at rengøre for fugerester og forurenet støv.

Vinduer skal holdes lukket, og ventilationskanaler afdækkes. Bygningens ventilationssystemer slukkes, hvis det er muligt.

Vær desuden opmærksom på vindstyrken. Hård vind øger risikoen for spredning.

Når der arbejdes fra stillads på store arealer, kan det være relevant at gøre hele stilladset til KP-zone, hvortil der kun er adgang med personlige værnemidler og efter særlig oplæring og instruktion.  Der etableres en tæt inddækning i svær plast (mindst 0,15-0,2 mm), der slutter til mod bygningen, så KP holdes inden for zonen og ikke spredes til omgivelserne. Terrænet under zonen afdækkes med plast.

Skal der udelukkende arbejdes lokalt fx fra platform, eller er det nødvendigt at foretage andre arbejder på stilladset samtidig med nedrivningen, kan der etableres en lokal inddækning. En lokal inddækning udføres i lægter beklædt med svær plast (mindst 0,15-0,2 mm) i bunden, på toppen og på 3 sider. Siden mod bygningens facade er åben. På kanterne monteres fugebånd, der sikrer, at den slutter tæt mod facade og dækplade på stilladsdæk/platform.

Forurenede materialer og støv opsamles løbende. Støvsuger skal være H-mærket, og afkast skal føres til det fri.