Afgrænsning, afspærring og afskærmning af arbejdsområdet – gammel mineraluld

Det er vigtigt at undgå spredning af fibrene på arbejdspladsen. Dette kan fx gøres ved opsætning af støvskillevægge.

For at undgå påvirkning af andre ansatte på byggepladsen kan det være nødvendigt at:

  • Afspærre dele af byggeriet
  • Fastlægge, hvornår andre kan arbejde i området igen
  • Arbejde, når der ikke er andre i bygningen
  • Sikre god ventilation eller mekanisk udluftning

Der skal desuden tages stilling til ekstra pauser/jobrotation i forbindelse med arbejde i små snævre rum.

Hvis særligt støvende arbejde med gammel mineraluld undtagelsesvist ikke kan undgås, må der ikke foregå andet arbejde samtidigt på dette arbejdssted, og der skal så vidt muligt etableres mekanisk udluftning.