Affald med klorerede paraffiner

Affald forurenet med klorerede paraffiner (KP) opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container.

Dette gælder også støvsugerposer/-filtre, afdækningsplast og personlige værnemidler, samt værktøj som klinger til kniv, cutter, stiksav og bajonetsav, der er forurenet med fugemasse.

Beholderne skal mærkes med advarsel om kræftrisikoen:

Spand med låg eller tætlukket pose (mindst 0,095 mm plast) kan anvendes kortvarigt til opsamling, mens arbejdet står på.

Håndtering af affald forurenet med KP kræver de samme forholdsregler som ved arbejde med materialerne i bygningen.

Alle materialer forurenet med KP bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.