Forside

En sikker renovering tager på forhånd højde for, om der er asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld (før 1997), bly og andre tungmetaller i den bygning eller de bygningsdele, der skal renoveres eller rives ned. En sikker renovering planlægges og udføres efter Arbejdstilsynets regler ud fra forundersøgelser og viden om forekomst af fx:

  • Asbest i tagplader, vægbeklædning, fliseklæb, rørisolering m.m.
  • PCB og klorerede paraffiner i fugematerialer
  • Bly og andre tungmetaller i maling og inddækninger
  • Gammel mineraluld i brugt isolering

Gå på opdagelse i huset og find ud af, hvor de farlige stoffer kan gemme sig i byggematerialer, og hvordan arbejdsmiljøproblemer forebygges.

Denne side er til dig, der vil renovere sikkert og undgå at du, dine ansatte, din husstand eller dine naboer udsættes for sundhedsskadeligt støv, fibre og dampe fra gamle byggematerialer. Siden indeholder viden og information om, hvor de farlige stoffer findes, hvordan de ser ud, og hvornår man skal være opmærksom. Udsættelse for asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld (før 1997), bly og andre tungmetaller forebygges mest effektivt tidligt i byggeprocessen. Siden henvender sig derfor også til bygherrer, projekterende og rådgivere, som også har et ansvar for, at renoveringen kan foregå sikkert.