Forside

Farlige stoffer som asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld (før 1997), bly og andre tungmetaller i gamle byggematerialer udgør fortsat en risiko ved nedrivnings- og renoveringsopgaver, hvis de ikke opdages, og arbejdet ikke planlægges og udføres efter Arbejdstilsynets regler. Stofferne findes i en lang række byggematerialer som fliseklæb, rørisolering, maling, fugemasse, isoleringsmaterialer m.m., og kan medføre alvorlige helbredseffekter som kræft, hjerne- og nerveskader, luftvejslidelser og reproduktionsskader for de håndværkere, der udfører arbejdet, og for de personer eller beboere, der opholder sig i nærheden.

Hjemmesiden er et visuelt opslagsværk, som gør det let at finde frem til byggematerialerne og forebygge mulige arbejdsmiljøproblemer.

Gå på opdagelse i huset og se:

  • Hvor findes stofferne?
  • Hvordan ser de ud?
  • Hvornår skal man være opmærksom?
  • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal man tage ved renovering og nedrivning af ældre bygninger?